Over ons

Bruno Verbeeck

Directeur

Bruno Verbeeck, opgeleid als socioloog (KU Leuven), werkt sinds 2008 bij Ecolife als projectcoördinator om milieuzorgprojecten en opdrachten rond milieu-impactmeting te begeleiden en te ontwikkelen. Sinds 2011 is Bruno directeur van Ecolife. Daarvoor was hij verbonden aan het Steunpunt Milieubeleidswetenschappen, waar hij expertise opdeed over nieuwe samenwerkingsvormen tussen overheid en stakeholders (multi-actor governance). Hij volgde de vorming van het Global Footprint Network (ecologische voetafdruk) en is vertrouwd met de principes van de koolstofvoetafdruk.

bruno.verbeeck@ecolife.be

Gert Henckens

Administratief verantwoordelijke

Gert is administratief verantwoordelijke van Ecolife en staat in voor de personeelsadministratie en het financiële luik van de verschillende projecten en de algemene werking van Ecolife. Gert coördineert ook de praktische organisatie van de verschillende workshops van Ecolife.

gert.henckens@ecolife.be

Tina Baert

Projectverantwoordelijke

Tina Baert is bio-ingenieur (KU Leuven). Sinds 2004 is ze projectverantwoordelijke bij Ecolife. Daarvoor was Tina in het buitenland actief in de voedingsindustrie en volgde ze daar een masteropleiding in milieubeheer. Ze heeft ruime ervaring met ‘Ecoteams’ begeleiden rond interne milieuzorg bij overheden, profit- en non-profitorganisaties. Daarnaast staat ze in voor sensibiliseringscampagnes voor gezinnen en heeft ze ruime expertise in participatief milieuzorgbeleid bij lokale besturen.

tina.baert@ecolife.be

Ans Rossy

Projectverantwoordelijke

Ans Rossy heeft een master in sociale wetenschappen (Universiteit Groningen) en een postgraduaat in ‘Cross Sector Partnerships for Sustainable Development’ (Universiteit Cambridge). Daarnaast volgde ze opleidingen in PR en Projectmanagement en over ISO 26000 en The Natural Step. Ze werkt ruim twaalf jaar in duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen en werkte onder andere voor de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling, de Brusselse regering en als senior consultant voor Sustenuto. Ans is sinds 2013 projectverantwoordelijke bij Ecolife.

ans.rossy@ecolife.be

Stijn Bruers

Projectverantwoordelijke rekenwerk

Stijn Bruers is doctor in de natuurwetenschappen (KU Leuven, 2007) en in de filosofie (UGent, 2014). Sinds 2009 werkt hij als projectverantwoordelijke bij Ecolife, waar hij de ecologische voetafdruk, de koolstofvoetafdruk en de watervoetafdruk berekent van ondernemingen, overheden, organisaties, regio’s, activiteiten en evenementen. Stijn volgde de vormingen van het Global Footprint Network en het Water Footprint Network. Hij volgde met succes de opleiding Module 1 (Verwerving van de basis) en Module 2 (Beheersing van de methode) van Bilan Carbone® van het Franse ADEME.

stijn.bruers@ecolife.be

Ingrid Pauwels

Projectverantwoordelijke

Ingrid Pauwels is licentiaat in de biologie (KU Leuven) en in milieusanering (UGent) en startte haar loopbaan bij Bond Beter Leefmilieu waar ze vijf jaar werkte als beleidsmedewerker. Ze bouwde bij Dialoog vzw mee aan de EcoTeamformule voor huishoudens in Vlaanderen. Daarna was ze een van de medeoprichters van Ecolife. Zij is senior projectverantwoordelijke bij Ecolife met ruime ervaring in het coördineren van verschillende multi-actor- en participatieprocessen, sensibiliseringscampagnes en begeleidingstrajecten rond milieuthema’s voor verschillende doelgroepen, sectoren, lokale besturen, middenveldorganisaties, kansengroepen, huishoudens en particulieren.

ingrid.pauwels@ecolife.be

Jeroen Hulsmans

Projectverantwoordelijke

Jeroen is master in de bio-ingenieurswetenschappen land- en bosbeheer. Voor het rekenteam berekent hij de ecologische voetafdruk, de koolstofvoetafdruk en watervoetafdruk. Voor de koolstofvoetafdruk-berekeningen is hij gecertificeerd voor de Bilan Carbone®-methode Module 1 van de Franse Association Bilan Carbone®. Jeroen is ook projectverantwoordelijke voor opdrachten buiten het rekenteam. Zo is hij verantwoordelijk voor de workshops over ecodriving en voor alle projecten in samenwerking met scholen (o.a. ‘ik deel’ en Klimaattop op school).

jeroen.hulsmans@ecolife.be

Ecolife is elke werkdag open van 9:00 tot 12:45 en van 13:15 tot 17:00.